top of page

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Mestské lesy Krompachy s.r.o.

Maurerova ulica 945/29

053 42 Krompachy

mlkrompachy@gmail.com

Ing. Vladimír Sajdák

Konateľ, odborný lesný hospodár, lesná výroba

tel.: +421 903 783 572

Ing. Martin Šuster

ekonomická agenda

tel.: +421 901 771 036

DSC00438.JPG
Kontakt: Contact
bottom of page